• Lata doświadczeń w biznesie
img

Co powinniśmy wiedzieć o płatnościach cyklicznych?

Obserwujemy obecnie pojawianie się wielu innowacyjnych rozwiązań w obszarze płatności online. Jednym z nich są płatności cykliczne, dzięki którym użytkownicy mogą automatycznie regulować swoje płatności okresowe za subskrybowane usługi, bez konieczności przechodzenia za każdym razem przez żmudny proces rozliczeniowy i bez konieczności pamiętania o zobowiązaniu. Rozwiązanie to wiąże się również z zaprzestaniem każdorazowego podawania danych swojej karty płatniczej. Co więcej, sama usługa płatności cyklicznych jest rozwiązaniem tanim, które pozwala na przyjmowanie płatności kartami z tytułu opłat za subskrypcję treści witryny, rachunki za media, biuletyny informacyjne, składki członkowskie bądź okresowe datki charytatywne – możliwości jest wiele. Oto charakterystyka płatności cyklicznych.

Warto pamiętać, że forma płatności cyklicznej wiąże się z korzyściami zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich klientów. Dla pierwszych rozwiązanie to jest niezwykle korzystne, co wiąże się z koniecznością pobierania za swoje usługi opłat okresowych np. na zasadzie abonamentu. Będą to więc głównie operatorzy telefonii komórkowej oraz voip, centra medyczne, fitness kluby, dostawcy mediów bądź serwisy internetowe, które oferują dostęp w formie abonamentu. Stałe zlecenie uregulowania opłaty jest również bardzo korzystne dla kupującego, ponieważ gwarantuje dopilnowanie terminowej realizacji wszystkich płatności okresowych i nie wymaga żadnych czynności czy innych kroków ze strony posiadacza karty płatniczej. Wybranie płatności cyklicznych oznacza więc, że wszystko przebiega łatwo i bez stresu i że klient nigdy już nie zapomni o terminie płatności.

Jak uruchomić usługę?
Oczywiście przed zatwierdzeniem uruchomienia usługi płatności cyklicznej, najpierw konieczne jest określenia konkretnej kwoty miesięcznej wpłaty. Po realizacji tego kroku na stronie wybranego operatora płatności online lub danego sklepu internetowego, zostaniemy poproszeni o wypełnienie krótkiego formularza. W dokumencie tym należy jednorazowo wprowadzić dane potrzebne do uruchomienia usługi. W tym miejscu będziemy mogli wybrać kartę płatniczą jako metodę realizacji transakcji, co oznacza wpisanie jej danych do systemu i zapisanie ich. Następnym krokiem jest konieczność wyrażenia zgody na prowadzenie regularnych opłat, po czym wszystko gotowe. Oznacza to, że od teraz płatności będą realizowane zupełnie automatycznie w następnych miesiącach bądź innym, ustalonym przez nas z góry terminie.

Kto może korzystać z rozwiązania?
Płatności cykliczne ro rozwiązanie, które szczególnie zaleca się firmom, oferującym swoją sprzedaż na podstawie abonamentów, subskrypcji bądź karnetów. Chodzi więc o takie przedsiębiorstwa, jak kluby fitness, centra medyczne, serwisy oferujące prenumeraty, dostawcy mediów (wody, prądu, gazu), firmy ubezpieczeniowe, media, firmy i instytucje pobierające cykliczne składki lub datki oraz firmy udostępniające usługi w modelu SaaS.

Zalety rozwiązania
Płatności cykliczne przeznaczone są dla każdego, kto nie chce więcej myśleć o comiesięcznych rachunkach czy opłatach, szczególnie jeśli ma tendencje do zapominania o terminach, co często skutkuje naliczaniem odsetek. Największym udogodnieniem w tym rozwiązaniu jest to, że wszystko dzieje się automatycznie, a my nie musimy przejmować się zobowiązaniami lub ewentualnymi odsetkami. Jest to też bardzo dobre rozwiązanie, którym możemy wspomóc starszych członków rodziny i odciążyć ich z konieczności dokonywania opłat, pozbywając się obaw o odłączenie mediów.

Zobacz również